• छापा
 • मान्यवर

  प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज,
  महाराष्ट्र राज्य
  विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
  नाशिक
  मा.श्री. राधाकृष्णन बी (भा.प्र.से.)
  जिल्हाधिकारी
  नाशिक

  जिल्हा परिषद नाशिक : मा. अधिकारी

  डॉ. नरेश गिते (भा.प्र.से.)
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.अनिल लांडगे,
  अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.बोधिकिरण सोनकांबळे
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री. प्रदिप चौधरी
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्री.राजेंद्र पाटील
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  -
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  श्रीमती.प्रतिभा संगमनेरे,
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.)
  जिल्हा परिषद, नाशिक
  अधिक मान्यवरांच्या संपर्कासाठी येथे क्लिक करावे.
  http://nashik.nic.in